Understanding High Visibility Clothing Standards - VELTUFF® DK

Waarom heb ik reflecterende kleding nodig?

Reflecterende werkkleding is een verplichte vereiste voor alle sectoren waarbij in de omgeving van verkeer, kranen en andere gemotoriseerde voertuigen wordt gewerkt. Het is ook cruciaal bij werk in slecht verlichte omstandigheden (bijvoorbeeld 's nachts of in donkere omgevingen zoals een magazijn). De belangrijkste functie van reflecterende kleding is het beperken van het risico op ongevallen in deze potentieel gevaarlijke omgevingen door de drager te laten opvallen in de omgeving. De drager moet vanuit alle hoeken duidelijk zichtbaar zijn en het ontwerp van de reflecterende strips en het fluorescerende materiaal moet daarvoor zorgen.

Wat houdt de huidige regelgeving in?

EN ISO 20471:2013 is de internationale norm voor de veiligheidsvereisten en testmethoden van reflecterende werkkleding die van toepassing is bij alle risicovolle situaties. De norm wordt specifiek gehanteerd bij de beoordeling van 'hogezichtbaarheidskleding waarmee de aanwezigheid van de gebruiker visueel kan worden gesignaleerd', en bij de beoordeling van de geschiktheid en de duurzaamheid van retroreflecterende materialen.

De certificaten zijn 5 jaar geldig en garanderen dat alle reflecterende kleding altijd voldoet aan de vereiste normen en eventueel aangepaste internationale normen.

Wat wordt beoordeeld voor de certificering?

Drie belangrijke criteria worden gehanteerd om te beoordelen of een kledingstuk aan de EN ISO 20471-veiligheidsvereisten voldoet. Deze zijn:

  1. Het fluorescerende materiaal

Dit verhoogt de zichtbaarheid overdag en kan ook de zichtbaarheid 's nachts verhogen.

  1. De reflecterende strips

Deze zijn bedoeld om de zichtbaarheid tijdens de donkere uren van de dag te verbeteren. Reflecterende strips hebben een lichtbron nodig om te functioneren en het licht te retroreflecteren. Ze zijn van fundamenteel belang voor mensen die 's nachts werken.

  1. Het contrasterende materiaal

Op sommige reflecterende kleding zijn donker gekleurde delen aangebracht die minder gevoelig zijn voor vuil dan het fluorescerende materiaal en de reflecterende strips. De delen met contrasterend weefsel zitten meestal op plaatsen waar zich waarschijnlijk meer vuil ophoopt.

Om een kledingstuk te certificeren moet dat in een basiskleur zijn die voldoet aan het vereiste fluorescentieniveau, moet dat een minimum oppervlak hebben met reflecterend materiaal en moeten de reflecterende strips op de juiste plek zitten. Fysieke eigenschappen zoals treksterkte, thermische weerstand en dimensionele stabiliteit, vallen ook binnen deze norm. Deze vereisten garanderen dat alle reflecterende kleding geschikt is voor de beoogde werkomstandigheden.

Wat zijn de verschillende classificaties binnen EN ISO 20471?

De certificering is opgedeeld in 3 classificaties, waarbij klasse 1 het laagste beschermingsniveau biedt, klasse 2 een tussenniveau is en klasse 3 het hoogste beschermingsniveau garandeert. Alle kledingstukken moeten zijn geëtiketteerd met het EN ISO 20471-pictogram en het juiste classificatienummer. Hieronder een voorbeeld van hoe dat eruitziet:

De certificering is gebaseerd op de afmetingen van het oppervlak van het fluorescerende materiaal en de reflecterende strips. Voor beide bestaan minimumvereisten, zie onderstaande tabel:

Klasse 1

Klasse 3

0,10 m²

0,20 m²

0,14 m²

0,80 m²

 

Een klasse 3-certificering kan op twee manieren worden behaald:

  1. Door het dragen van een afzonderlijk kledingstuk van klasse 3.
  2. Door het dragen van twee of meer gecertificeerde producten die tot klasse 3 behoren op basis van het totale oppervlak aan fluorescerend en reflecterend materiaal.

Om te bepalen welke klasse geschikt is voor de functie, moet een risicobeoordeling worden uitgevoerd van de werkomstandigheden en de risico's voor een bepaalde werknemer.

VELTUFF® Reflecterende werkkleding met hoge zichtbaarheid

Wat is EN471?

EN471 is de oude classificatienorm voor high-visibility-kleding die voorafging aan EN ISO 20471 voordat deze in 2013 van kracht werd.

Toen EN471 werd vervangen door EN ISO 20471, is de norm op verschillende punten verbeterd. De nieuwere norm maakt een groter onderscheid tussen de diverse soorten risicosituaties. Gebruikers van reflecterende werkkleding kunnen die vervolgens toepassen op hun eigen situatie om het beschermingsniveau te bepalen dat ze nodig hebben. Cruciaal is dat de vereisten nu gebaseerd zijn op het lichaamsdeel dat het kledingstuk bedekt in plaats van het type kledingstuk zoals in EN471. Er zijn vijf opties: alleen bovenlichaam, bovenlichaam en armen, benen, bovenlichaam en benen, en bovenlichaam, armen en benen.

Bij de aanpassing van de certificering zijn ook de vereisten van klasse 3 strenger geworden. Momenteel moeten klasse 3-kledingstukken het bovenlichaam bedekken en ofwel lange mouwen of een broek omvatten. Als een mouw een deel van een reflecterende strips op het bovenlichaam van een kledingstuk verbergt, moet een strip worden aangebracht op de mouwen. Als de mouw van reflecterende kleding met korte mouwen een retroreflecterende strip op het bovenlichaam bedekt, schrijft de norm nu voor dat ook op de mouwen een retroreflecterende strip moet zitten.

Omdat de certificaten 5 jaar geldig zijn, moeten kledingstukken die gecertificeerd zijn volgens EN471, meteen worden vervangen door reflecterende werkkleding die gecertificeerd is volgens de nieuwe norm.

Hoe moet ik mijn reflecterende werkkleding onderhouden?

Je moet er rekening mee houden dat de kleding is getest en gecertificeerd volgens EN ISO 20471 voordat ze in gebruik worden genomen. Mettertijd wordt de kleding vuil, wordt daarom regelmatig gewassen en raakt sleets. Daarom zul je de kleding relatief vaak moeten vervangen om naleving te blijven garanderen.

De meeste reflecterende kleding heeft een maximale gebruiksduur van 25 wasbeurten (sommige langer, dan staat dat op het etiket vermeld). Het betekent dat te vaak wassen tot gevolg kan hebben dat de naleving niet meer gegarandeerd is. Dit moet echter worden afgewogen tegen niet vaak genoeg wassen, want vlekken en vuil kunnen de zichtbaarheid van het kledingstuk ook verminderen.

Kan ik een logo toevoegen aan mijn hi-vis werkkleding?

Hoewel gepersonaliseerde reflecterende kleding met een merk natuurlijk een uitstekende manier is om je bedrijf ter plekke te promoten en te onderscheiden, moeten werkgevers voorzichtig zijn bij het aanbrengen van logo's op reflecterende werkkleding.

Vanwege de vereisten voor het minimumoppervlak aan reflecterend en fluorescerend materiaal (tabel hierboven), kan de certificering van je kleding worden beïnvloed als je deze personaliseert. Elke ondergrond of retroflecterend materiaal dat door branding wordt afgedekt, wordt niet meegeteld in de berekening van het vereiste minimumoppervlak.

Gebruik als het kan reflecterende logotransfers of plaats het merk op het contrastmateriaal waar de zichtbaarheid niet wordt beïnvloed en de veiligheidsnormen betreffende zichtbaarheid, gehandhaafd blijven.

Houd er ook rekening mee dat bij het aanpassen van kleding, bijvoorbeeld het inkorten van een broek, het oppervlak aan fluorescerend materiaal ook kleiner kan worden wat de classificatie van het kledingstuk kan beïnvloeden.

VELTUFF® - Plaatsing van bedrijfslogo's

Workwear guide

Aanbevolen producten

Full Zip Fleece Jacket - VELTUFF® DKFull Zip Fleece Jacket - VELTUFF® DK
Fleecejack met volledige rits
Verkoopprijs320,00DKK
Protex1 Stretch Work Trousers - VELTUFF® DKProtex1 Stretch Work Trousers - VELTUFF® DK
Protex1 stretch werkbroek
Verkoopprijs795,00DKK