Integritetspolicy

Denna integritetspolicy (“integritetspolicy”) gäller för all insamling och behandling av personuppgifter som utförs:

 1. när du interagerar med webbplatsen https://www.veltuff.com (”webbplatsen”) som drivs av Veltuff A/S
 2. när du köper en produkt eller begär andra tjänster från Veltuff A/S eller något av dess dotterbolag (nedan ”vi” eller ”oss” eller ”VELTUFF®”), oavsett om det är online på vår webbplats eller i våra fysiska butiker, samt när du kontaktar vår kundservice för hjälp efter försäljning eller angående specifika frågor eller förfrågningar
 3. när vi kontaktar dig som en del av våra marknadsföringsaktiviteter.

Du bekräftar du att du har läst och att du förstår hur vi samlar in, behandlar, använder och förmedlar dina personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy när du besöker och använder denna webbplats eller på annat sätt förser oss med dina personuppgifter, till exempel när du besöker våra butiker eller när du kontaktar vår kundservice.

För specifika behandlingsaktiviteter behöver vi ditt samtycke för att samla in och behandla dina personuppgifter. När vi behöver ditt samtycke kommer vi be dig att elektroniskt bekräfta att du samtycker till den behandling som ska utföras enligt beskrivningen i denna integritetspolicy genom att markera specifika rutor innan du skickar in personuppgifter eller använder relevanta avsnitt på webbplatsen. Ditt samtycke som du visar genom att markera den relevanta rutan och din användning av denna webbplats innebär att du samtycker till den bearbetning som ska utföras på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy. Våra register över ditt godkännande av denna integritetspolicy, datumet för detta och alla framtida ändringar av denna integritetspolicy ska betraktas som slutligt och skriftligt bevis på ditt samtycke.

Du kommer också att informeras om denna integritetspolicy när du kontaktar vår kundservice eller när du förser oss med dina personuppgifter i våra butiker och när en specifik behandling kräver ditt samtycke kommer du bli ombedd att ge ditt samtycke.

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i enlighet med alla tillämpliga dataskyddslagar och förordningar, inklusive, utan begränsning, de lagar som utfärdas i frågan av Europeiska unionen, som direktiv 95/46/EG om skydd för enskilda personer gällande behandling av personuppgifter och om den fria rörligheten av sådana uppgifter och alla lagar som utfärdas i EU:s medlemsstater, samt order och riktlinjer utfärdade av behöriga dataskyddsmyndigheter, i tillämpliga fall, och den allmänna dataskyddsförordningen (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 (”GDPR”) som kompletterar nationella bestämmelser som gäller från och med den 25 maj 2018 (”dataskyddslagarna”).

Vem styr behandlingen av mina personuppgifter? Vem ansvarar för den?

Veltuff A/S är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som samlas in när du använder denna webbplats, köper varor från oss och interagerar med våra kundtjänster och de som samlas in för våra marknadsförings- och profileringsaktiviteter. Du finner mer information och hur du kontaktar oss på vår Kontakta oss-sida.

VELTUFF® Dataskyddsombud kan kontaktas via vår avdelning för dataskydd på privacy@veltuff.com.

Vilka personuppgifter behandlas?

 1. Automatisk informationsinsamling på den här webbplatsen

Behandlingen av dina personuppgifter när du bara besöker och konsulterar webbplatsen är begränsad till så kallade surfdata, nämligen data vars överföring till webbplatsen är en underförstådd del i funktionen för de system som hanterar webbplatsen och i kommunikationsprotokoll specifika för internet. Surfdata är till exempel IP-adresserna till de enheter som du använder för att ansluta till webbplatsen och andra parametrar relaterade till din enhet och operativsystem.

Surfdata som de ovan angivna och till exempel antalet besök och den tid som tillbringas på webbplatsen samlas i princip in av oss i uteslutande statistiska ändamål samt i aggregerad form i syfte att mäta och förbättra webbplatsens funktion. På grund av egenskaperna för surfdata kan dessa data leda till identifiering av användare om de är associerade med data som innehas av tredje part. Vi samlar dock inte in surfdata för att associera dem med identifierade användare, förutom när dessa data kan användas för att bedöma eventuella ansvarsområden i händelse av informationsbrott som begås mot webbplatsen eller via webbplatsen i den utsträckning lagen tillåter det.

Dessutom samlas viss information in på denna webbplats med hjälp av kakor och annan spårningsteknik som beskrivs i vår kakpolicy. Genom att aktivt stänga webbplatsens kakbanner och genom att ställa in dina kakinställningar via vårt verktyg och i din webbläsare godkänner du vår användning av kakor och liknande teknik. Om du inte godkänner vår användning av kakor på detta sätt bör du ställa in dina kakinställningar i enlighet därmed. Du kommer alltid att kunna dra tillbaka ditt samtycke och ändra dina kakinställningar när som helst. Om du inaktiverar kakor som vi använder kan det påverka din användarupplevelse när du är på den här webbplatsen. Läs vår kakpolicy om du vill ha mer information.

 1. Information som du frivilligt uppger till oss:

Vi samlar in och behandlar:

Personuppgifter som du tillhandahåller när du interagerar med webbplatsens funktioner, t.ex. när du öppnar ett konto eller laddar upp användargenererat innehåll på webbplatsen. Dessa personuppgifter kan inkludera:

 • ditt namn, e-postadress, telefonnummer
 • användarnamn och lösenord

personuppgifter som du uppger när du deltar i/anmäler dig till våra marknadsföringsaktiviteter, till exempel när du prenumererar på våra nyhetsbrev eller e-postlistor eller deltar i kampanjer och andra initiativ som lojalitetsprogram, tävlingar och lotterier, osv. Dessa personuppgifter kan inkludera:

 • ditt namn, e-postadress, telefonnummer
 • din inköpshistorik
 • ditt kön
 • dina preferenser och intressen

personuppgifter som du uppger när du köper varor från oss. Dessa personuppgifter kan inkludera:

 • ditt namn, e-postadress, telefonnummer
 • din inköpshistorik
 • uppgifter om din transaktion

personuppgifter som du tillhandahåller när du interagerar med vår kundservice, till exempel när du skickar en fråga om en produkt, skickar feedback till oss, kontaktar vårt kundservicecenter för support eller begär specifik hjälp eller service från vår kundservice. Dessa personuppgifter kan inkludera:

 • ditt namn, e-postadress, telefonnummer
 • din inköpshistorik
 • information om varför du kontaktade kundservice
 • innehållet i din kommunikation som rör din kontakt med kundservice

Om du har försett oss med personuppgifter om en annan person (till exempel när du använder funktionen e-post till en vän, presentkortsfunktioner eller andra syften), bekräftar du härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämpliga lagar, att du har rätt att uppge sådana personuppgifter till oss och att du har informerat berörd person om och vid behov har fått hens samtycke till behandlingen av hens personuppgifter i de syften som anges i denna integritetspolicy.

I vilka ändamål behandlas mina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i följande ändamål:

Veltuff A/S behandlar i egenskap av personuppgiftsansvarig dina personuppgifter i följande syften:

 1. för att driva och hantera webbplatsen, inklusive:

för att tillhandahålla de tjänster eller funktioner som du begär från webbplatsen

för att skapa ditt konto och hantera din prenumeration på webbplatsen

för att förbättra din surfupplevelse och förbättra webbplatsen

 1. för att genomföra marknadsföringsaktiviteter för VELTUFF®, inklusive:

i direktreklamsyfte

för att hantera din prenumeration på våra nyhetsbrev, e-postlistor eller lojalitetsprogram

för att möjliggöra deltagande i kampanjer och andra initiativ, som tävlingar och utlottningar

för att skicka dig (med ditt samtycke) marknadsföringsmejl

i syfte för enkäter och undersökningar (med ditt samtycke)

i profileringsändamål (med ditt samtycke)

för att förbättra våra produkter och tjänster

 1. i övriga syften

för att förebygga bedrägeri

för att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, regler och gemenskapsrätten och för att bedöma och försvara en juridisk rättighet.

VELTUFF® lokala dotterbolag behandlar som personuppgiftsansvarig dina personuppgifter i följande ändamål:

 1. för att hantera ditt köp av produkter:

detta omfattar all verksamhet i samband med ett inköp, t.ex. leverans av produkter, fakturering, retur av produkter, återbetalning, inköp och användning av presentkort och e-presentkort, i förekommande fall, betalningsrelaterad verksamhet, inklusive användning av kuponger.

 1. 2. för att tillhandahålla dig vår kundservice, däribland:

att ge dig service efter försäljning

att svara på din/dina förfrågningar om information, frågor, kommunikation eller feedback

i interna utbildningsändamål och förbättring av vår kundservice

 1. i övriga syften

för att förebygga bedrägeri

för att uppfylla våra skyldigheter enligt tillämpliga lagar, regler och gemenskapsrätten och för att bedöma och försvara en juridisk rättighet.

Ytterligare information om vår kundservice:

Vi behandlar dina personuppgifter när du kontaktar vårt kundserviceteam, som kan kommunicera med dig via e-post, chatt och telefon. Vi kommer att registrera ditt telefonnummer för callback- och backoffice-tjänster för att kunna ge dig begärd support och information. I vissa fall, för intern utbildning, kvalitetskontroll och verifiering, kan samtalet spelas in och e-postmeddelandena sparas i den utsträckning det inte är förbjudet enligt tillämplig lag. Du kommer alltid att informeras i förväg om inspelningen av kommunikationen, och du kommer ges möjlighet att invända mot en sådan inspelning, utom när detta är nödvändigt för verifieringsändamål i samband med ditt köp eller andra skäl, så som tillåtet enligt tillämpliga lagar.

Vilka är de rättsliga grunderna för behandlingen av mina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar dina personuppgifter i de syften som beskrivs i avsnittet ”I vilka syften behandlas mina personuppgifter?” på någon av följande rättsliga grunder.

Behandlingen av dina personuppgifter är nödvändig för att utföra ett avtal med dig eller för att vidta åtgärder innan vi ingår ett avtal med dig på din begäran (artikel 6.1 b i GDPR, från och med den 25 maj 2018). Behandlingen är nödvändig för våra berättigade intressen eller våra dotterbolags eller andra tredje parters berättigade intressen, och sådana intressen åsidosätts inte av dina intressen eller grundläggande friheter och rättigheter (artikel 6.1 f i GDPR, från och med den 25 maj 2018). De berättigade intressen som vi eftersträvar inkluderar särskilt vårt intresse av att hantera och upprätthålla avtalsförhållandet med dig, att svara på dina specifika förfrågningar, att be om din feedback för att förbättra vår webbplats och våra produkter eller för att bedriva andra allmänna marknadsföringsaktiviteter.

Om ditt specifika samtycke krävs för behandlingen av dina personuppgifter enligt beskrivningen här kommer dina personuppgifter att behandlas baserat på ett sådant samtycke (artikel 6.1 a i GDPR, från och med den 25 maj 2018).

Hur länge kommer mina personuppgifter att behandlas?

Personuppgifter lagras inte längre än den tid som krävs för att uppnå de specifika databehandlingsändamål som beskrivs häri, såvida inte kortare eller längre lagringsperioder gäller enligt tillämpliga lagar.

Är mina personliga uppgifter säkra?

Vi åtar oss att skydda säkerheten och sekretessen för dina personuppgifter. Vi kräver att alla tjänsteleverantörer eller tredjeparts personuppgiftsbiträden som behandlar personuppgifter för vår räkning vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att förhindra förlust och förstörelse, även oavsiktlig, av uppgifter, obehörig åtkomst till uppgifter, olaglig eller orättvis användning av uppgifter. Dessutom är informationssystem och programvaror konfigurerade så att personuppgifter och identifieringsuppgifter endast används när det är nödvändigt för att uppnå det specifika behandlingssyftet vid olika tillfällen.

Vi använder en mängd avancerade säkerhetstekniker och rutiner för att skydda personuppgifter mot de risker som beskrivs ovan. Till exempel lagras personuppgifter som tillhandahålls av användare på säkra servrar placerade på kontrollerade platser. För överföring av vissa uppgifter via internet används dessutom krypteringstekniker som Secure Socket Layer-protokollet (SSL).

Ingen elektronisk överföring eller lagring av information är dock 100 % säker. Trots de säkerhetsåtgärder som vi har vidtagit för att skydda dina personuppgifter kan vi därför inte garantera att förlust, missbruk eller ändring av uppgifter aldrig inträffar.

Vart tar mina personuppgifter vägen?

Personuppgifter som samlas in via vår webbplats och som en del av vår kundtjänst lagras på våra egna privata servrar på Jydekrogen 18 2625 Vallensbæk, Danmark. Alla dessa personuppgifter kan delas med mottagare enligt nedan.

Vi kommunicerar personuppgifter inom de gränser och under de omständigheter som anges i denna integritetspolicy med förbehåll för ditt specifika samtycke när det krävs enligt tillämpliga dataskyddslagar:

 1. Inom vår organisation ges intern och extern personal tillgång till dina personuppgifter då de behöver tillgång till dem för sina arbetsuppgifter i samband med de behandlingsändamål som anges. Vi ser till att dessa personer är belagda lämpliga säkerhets- och sekretessplikter.
 1. Även tredjepartsleverantörer av tjänster som vi utser för att behandla personuppgifter för vår räkning och enligt våra instruktioner (som personuppgiftsbiträden) kan få tillgång till dina personuppgifter. Dessa personuppgiftsbiträden omfattar tredjeparts tjänsteleverantörer som vi kan vända oss till för att utföra professionella, tekniska och organisatoriska tjänster som är funktionella för hanteringen av webbplatsen. Till exempel försäljning av varor och relaterade aktiviteter, hantering av funktioner som erbjuds av webbplatsen och av de initiativ och tjänster som du kan prenumerera på och begära via webbplatsen, och för tjänster som är strikt funktionella för att uppnå de övriga behandlingssyften som anges häri. Tredjepartsleverantörer av tjänster som vi vänder oss till för att genomföra köptransaktioner och betalningshantering via vår e-handelsplattform, tredjepartsleverantörer av tjänster som hanterar och stöder webbplatsen, den berörda webbplattformen och all verksamhet före och efter försäljning som orderhantering, performance marketing, finansiella tjänster, lagerhantering och kundrelationshantering.

En lista över dessa personuppgiftsbiträden, med uppgifter om var de finns, kan erhållas på begäran till vår avdelning för dataskydd. Dessa personuppgiftsbiträden är bundna av lämpliga avtalsenliga skyldigheter för att vidta lämpliga säkerhetsåtgärder för att skydda säkerheten och sekretessen för personuppgifter.

 1. Dina personuppgifter kan också komma att kommuniceras till andra företag inom VELTUFF®-koncernen inom EES-området som behandlar personuppgifter på uppdrag av personuppgiftsansvarig(a) som identifierats ovan. En lista över dessa VELTUFF®-koncernföretag, med uppgifter om var de finns, kan erhållas på begäran till vår avdelning för dataskydd.
 1. Dina personuppgifter kan också delas med institutioner, myndigheter, offentliga organ, banker och finansinstitut, yrkesverksamma, oberoende konsulter, även i associerad form, affärspartner eller andra legitima mottagare, så som tillåtet enligt tillämpliga lagar och förordningar, till exempel vid rättsliga processer, begäran från behöriga domstolar och myndigheter eller annan rättslig skyldighet, för att skydda och försvara våra rättigheter och vår egendom samt webbplats.
 1. Slutligen kan vi också kommunicera dina personuppgifter till tredje part i händelse av sammanslagningar, förvärv, överföringar av någon av våra tillgångar, produkter, webbplatser eller verksamheter.

Med undantag för ovanstående kommer personuppgifter inte att delas med tredje part, fysiska personer eller juridiska personer, som inte är relaterade till, eller som inte utför en affärsmässig, yrkesmässig eller teknisk funktion för oss.

Personuppgifter kommer inte att lämnas ut till utomstående för deras egna marknadsföringssyften.

Dessa ovannämnda mottagare kan befinna sig i andra länder än det land där personuppgifterna ursprungligen samlades in, men det bör noteras att dina personuppgifter i princip endast kommer överföras inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet eller andra länder som av EU-kommissionen erkänts som att de ger en adekvat skyddsnivå för personuppgifter.

Om någon av ovanstående mottagare är etablerad i ett land utanför EES som inte omfattas av ett adekvat beslut av Europeiska kommissionen och därför inte ger samma skyddsnivå för dina personuppgifter som inom EES, kommer vi genomföra lämpliga skyddsåtgärder, inklusive, men inte begränsat till, relevanta dataöverföringsavtal baserade på EU-kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av uppgifter till tredje länder (artikel 46.2 c i GDPR, från och med den 25 maj 2018) eller bindande företagsregler.

Är jag skyldig att tillhandahålla mina personuppgifter? Vad blir konsekvenserna om jag vägrar att uppge dem?

Förutom när det gäller surfdata (se avsnittet ”Vilka personuppgifter behandlas?”) kan det vara nödvändigt att ange dina personuppgifter för att ingå eller genomföra ett avtal, inklusive för att utföra vissa tjänster och funktioner som erbjuds av webbplatsen, som prenumeration på webbplatsen, prenumeration på vårt nyhetsbrev, köp av varor via webbplatsen, hantering av deltagande i lojalitetsprogram, kampanjer och andra initiativ som kommuniceras via webbplatsen, svar på och hantering av förfrågningar om information, frågor, kommunikation eller feedback. Under de omständigheter som beskrivs ovan är det omöjligt för oss att utföra kontraktet eller tillhandahålla de tjänster, produkter eller den information som beskrivs ovan om du vägrar att lämna ut dina personuppgifter.

Det är valfritt att uppge dina personuppgifter för undersökningar, marknadsföring och andra profileringsändamål som anges ovan. Om du inte tillhandahåller dina personuppgifter i dessa ändamål kommer det inte att påverka ingåendet eller genomförandet av avtalet. När det begärs enligt dataskyddslagar kommer vi att be om ditt föregående samtycke innan vi fortsätter behandla dina personuppgifter i dessa syften.

Innehåller webbplatsen delar som kontrolleras av tredje part? Vem ansvarar för dessa delar?

Webbplatsen kan innehålla länkar till andra webbplatser samt objekt eller delar som kontrolleras av tredje part.

Ett exempel är plugin-program som kan ansluta vår webbplats till sociala nätverk som Facebook eller Twitter (”sociala plugin-program”) och som vanligtvis identifieras av det berörda sociala nätverkets logotyp. Om du interagerar med ett socialt plugin-program på vår webbplats kan din webbläsare skicka vissa uppgifter som rör dig, t.ex. ditt användar-ID, information på webbplatsen, datum och tid samt annan webbläsarrelaterad information. Sådan information kommer behandlas av de sociala nätverken, som ägs och drivs av tredje part, i enlighet med deras integritetspolicy.

Vi har inte tillgång till eller kontroll över delar, objekt, plug-in-program, kakor, webb-beacons och andra objekt eller spårningsteknik som ägs och drivs av tredje part och som finns tillgängliga på vår webbplats eller på berörda tredje parts webbplatser som användare kan få tillgång till på eller från webbplatsen, och över relevanta metoder för behandling av personuppgifter via sådana delar eller webbplatser. Vi avsäger oss allt ansvar för sådana webbplatser. Du bör läsa integritetspolicyn för tredje parts webbplatser och delar som nås från vår webbplats för att lära dig mer om de villkor som gäller för behandling av personuppgifter eftersom denna integritetspolicy endast gäller för denna webbplats.

Vilka är mina rättigheter i samband med behandlingen av mina personuppgifter och hur kan jag utöva dem?

Du har rätt att när som helst genomdriva de rättigheter som finns tillgängliga för dig enligt tillämpliga dataskyddslagar, inklusive men inte begränsat till rätten till åtkomst, rättelse, begränsning, borttagning, invändning (inklusive att när som helst och kostnadsfritt invända mot behandlingen av dina personuppgifter för direktmarknadsföring), rätten till portabilitet samt rätten att återkalla ditt samtycke. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till den behöriga tillsynsmyndigheten.

En sammanfattning av vad ovannämnda rättigheter innebär och hur du kan utöva dem hittar du i bilagan till denna integritetspolicy.

För alla frågor eller förfrågningar som rör behandlingen av personuppgifter som VELTUFF® utför och för att verkställa dina rättigheter enligt dataskyddslagarna kan du kontakta vår avdelning för dataskydd på privacy@veltuff.com.

Förfrågningar och klagomål

Vid förfrågningar angående dina rättigheter ber vi dig att ge oss tillräcklig information för att kunna behandla din förfrågan, inklusive ditt fullständiga namn och e-postadress, så att vi kan identifiera dig och svara på din begäran. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och senast inom en månad.

Om du inte är nöjd med hur vi behandlar dina personuppgifter eller de syften för vilka vi behandlar informationen är du välkommen att kontakta oss. Du kan också lämna in ett klagomål till:

Datainspektionen
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon: +45 33 19 32 00
E-post: dt@datatilsynet.dk

Kan vi göra ändringar i denna integritetspolicy?

Vi förbehåller oss rätten att uppdatera och ändra hela eller delar av denna integritetspolicy när som helst, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag. Den version som publiceras på webbplatsen är den version som just då gäller. Om vi gör ändringar i denna integritetspolicy kommer vi att meddela dig om sådana ändringar genom att lägga upp en länk på webbplatsens startsida till den ändrade integritetspolicyn med namnet ”Nyligen reviderad integritetspolicy” och/eller meddela dig på något annat sätt (t.ex. via e-post när det är lämpligt eller krävs enligt lag och i den mån vi har din e-postadress).

Bilaga 1 – Den registrerades rättigheter

I egenskap av en person vars personuppgifter behandlas på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy har du ett antal rättigheter som sammanfattas nedan. Observera att utövandet av dessa rättigheter är föremål för vissa krav och villkor enligt tillämplig lag.

 1. Rätt till åtkomst

I enlighet med tillämplig lag har du rätt att få bekräftelse från oss på huruvida personuppgifter som rör dig behandlas, och i så fall begära åtkomst till sådana personuppgifter inklusive, utan begränsning, de kategorier av personuppgifter som berörs, syftet med behandlingen och mottagarna eller kategorierna av mottagare. Men vi måste ta hänsyn till andras rättigheter och friheter, så detta är inte en absolut rättighet. Om du begär mer än en kopia av de personuppgifter som behandlas kan vi begära en rimlig avgift baserad på administrativa kostnader.

 1. Rätt till rättelse

Du har rätt att begära att vi rättar felaktiga personuppgifter om dig. Beroende på syftet med behandlingen har du även rätt att begära att ofullständiga personuppgifter kompletteras, inklusive genom att tillhandahålla en kompletterande redogörelse.

 1. Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

Du har rätt att begära att vi raderar personuppgifter som rör dig under vissa omständigheter enligt definitionen i tillämplig lag. När din förfrågan faller under någon av dessa omständigheter kommer vi radera dina personuppgifter utan onödigt dröjsmål. Om vi av tekniska och organisatoriska skäl inte kunde radera dina personuppgifter kommer vi se till att de är fullständigt och oåterkalleligt anonymiserade så att vi inte längre kommer ha sådana personuppgifter om dig.

 1. Rätt till begränsning av behandlingen

I vissa fall, enligt definitionen i tillämplig lag, har du rätt att begära en begränsning av behandlingen av dina personuppgifter. I sådana fall ska dina personuppgifter, med undantag för lagring, endast behandlas med ditt samtycke eller för att fastställa, utöva eller försvara rättsliga anspråk eller för att skydda en annan fysisk eller juridisk persons rättigheter eller av hänsyn till viktiga allmänna intressen.

 1. Rätt till dataportabilitet

Under vissa omständigheter, enligt definitionen i tillämplig lag har du rätt att få de personuppgifter om dig som du har lämnat ut till oss i ett strukturerat, vanligt använt och maskinläsbart format, och du kan ha rätt att överföra dessa uppgifter till en annan personuppgiftsansvarig eller att få sådana personuppgifter överförda direkt från oss till en annan personuppgiftsansvarigansvarig, när det är tekniskt möjligt.

 1. Rätt att invända

Enligt tillämplig lag och under vissa omständigheter har du rätt att när som helst invända mot vår behandling av dina personuppgifter, på grunder som rör din särskilda situation, och vi kan åläggas att inte längre behandla dina personuppgifter såvida vi inte visar tvingande legitima skäl för behandlingen som åsidosätter dina intressen, rättigheter och friheter eller för att etablera, utöva eller försvara rättsliga anspråk. Detta gäller särskilt vid behandling av dina personuppgifter baserat på våra legitima intressen eller för statistiska ändamål.

 1. Rätt att invända mot direktmarknadsföring

Om dina personuppgifter behandlas i direkta marknadsföringssyften har du rätt att när som helst invända mot behandling för sådan direktmarknadsföring (inklusive profilering relaterad till sådan direktmarknadsföring).

 1. Rätt att inte bli föremål för ett beslut som enbart grundar sig på automatisk behandling.

Med förbehåll för vissa begränsningar har du rätt att inte bli föremål för ett beslut baserat enbart på automatiserad behandling, inklusive profilering, som orsakar rättsliga effekter som påverkar dig avsevärt.

 1. Rätt att återkalla samtycke

Om du har meddelat ditt samtycke till någon behandling av personuppgifter på det sätt som beskrivs i denna integritetspolicy kan du när som helst återkalla ditt samtycke med framtida verkan. Ett sådant återkallande kommer inte påverka lagligheten av behandlingen före återkallandet av samtycket.

Om du vill få tillgång till sådana personuppgifter eller utöva någon av de rättigheter som anges ovan bör du begära det skriftligen och tillhandahålla bevis på din identitet till vår dataskyddsavdelning på privacy@veltuff.com.

All kommunikation från oss angående dina rättigheter som beskrivs ovan tillhandahålls kostnadsfritt. Om en begäran är uppenbart ogrundad eller överdriven, särskilt på grund av att den är återkommande, kan vi emellertid begära en rimlig avgift som tar hänsyn till de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla informationen eller kommunikationen eller vidta de begärda åtgärderna, eller vägra att utföra begäran.

Om du har ett klagomål om behandlingen av dina personuppgifter har du rätt att lämna in ett klagomål till en behörig tillsynsmyndighet.

Ikraftträdande: Denna kakpolicy uppdaterades den 14 July 2023 och gäller från och med det datumet.