Användarvillkor

Dessa försäljningsvillkor (”tjänstevillkor”) reglerar ditt köp av de produkter vi marknadsför och säljer på denna webbplats (”produkter”) och leverans av sådana produkter i de länder vi levererar i. ”Webbplats” avser webbplatsen som finns på https://www.veltuff.com. När du gör ett köp på denna webbplats ber vi dig att bekräfta ditt godkännande av dessa försäljningsvillkor och om du gör det ingås ett avtal mellan dig och oss, med förbehåll för dessa försäljningsvillkor. Det är viktigt att du läser dessa försäljningsvillkor noggrant innan du gör en beställning av produkter på denna webbplats (”beställning”).

Om du behöver mer information kan du kontakta vår kundservice.

Vilka är vi?

I dessa försäljningsvillkor avser ”VELTUFF®”, ”vi” och ”oss” handlaren av produkterna, det vill säga VELTUFF®-koncernen som ansvarar för att sälja till konsumenter i det land du väljer för leverans av produkterna. Om du redan har gjort ett köp kan du också verifiera företaget som anges på ditt betalningskvitto. Du kan kontakta oss via sidan Kontakta oss, som sköts av vår kundtjänst. ”Du” avser dig som kund.

Är beskrivningar av produkter och priser felfria?

Vi gör vårt bästa för att se till att informationen om produkterna är korrekt och aktuell. Vi kan dock inte garantera att det inte kommer att finnas några fel i beskrivningen och/eller prissättningen av produkterna, eller att produkterna alltid kommer att finnas tillgängliga om du vill göra en beställning för att köpa dem.

Färgerna du ser på din skärm kan skilja sig beroende på ditt datorsystem och inställningar så vi kan inte garantera att din dator visar sådana färger korrekt.

Vi förbehåller oss rätten att ändra informationen om produkter som visas på vår webbplats däribland priser, beskrivning och tillgänglighet. Sådana ändringar påverkar dock inte beställningar för vilka du redan har fått en beställningsbekräftelse via e-post.

Hur gör jag ett köp på denna webbplats?

Här beskriver vi alla steg som krävs för att göra ett köp (*i juridiska termer att ingå ett köpeavtal) på vår webbplats. Processen nedan kommer att finnas tillgänglig på följande språk, även beroende på vilket lands webbplats du har besökt: Engelska, danska, tyska, franska, holländska och svenska.

Det ingångna avtalet tillhandahålls i slutet av processen. Det kommer även finnas tillgängligt i framtiden, dock utan möjlighet att göra ändringar i det.

 1. Du gör en beställning

För att slutföra ett köp måste du först göra en beställning av produkter. Sedan måste denna beställning godkännas av oss.

För att göra en beställning måste du vara 18 år eller äldre. Om du vill göra en beställning måste du välja produkterna på webbplatsen, välja önskad fraktmetod och, om du vill, andra valfria tjänster och slutligen klicka på knappen ”BEKRÄFTA”. Vi kommer inte att godkänna beställningar på något annat sätt än det som beskrivs ovan.

 1. Vi bekräftar mottagandet av beställningen

När du gör beställningen via webbplatsen kommer du att få ett automatiskt e-postmeddelande som bekräftar att du tagit emot beställningen (”orderbekräftelse”). Denna orderbekräftelse innehåller all information om din beställning (t.ex. ordernummer, information om produkter, priser, din leveransadress, leveranskostnader). Observera att e-postmeddelandet med ordermottagning INTE är ett godkännande av din beställning.

 1. Förskottsbetalning via alternativ betalningsmetod (APM).
 1. Vi bekräftar att produkterna har skickats och att ett avtal har ingåtts!

När din beställning godkänns av oss skickar vi dig ett e-postmeddelande som bekräftar att alla, eller delar av, produkterna har skickats (”leveransbekräftelse”).

När du väl har mottagit leveransbekräftelsen har din beställning slutligen godkänts av oss och köpeavtalet mellan dig och oss har ingåtts i förhållande till de produkter som faktiskt skickats. Ett sådant avtal består av din beställning, våra e-postmeddelanden för ordermottagning och fraktbekräftelse samt då gällande försäljningsvillkor. Inga andra villkor ska gälla.

När beställningar inte godkänns

Även om vi gör vårt bästa för att alltid godkänna beställningar kan vi dock i vissa fall neka en beställning, till exempel om:

 1. Du förser oss med ofullständig, felaktig eller bedräglig information om din identitet, ålder, betalningsuppgifter, faktureringsinformation, leveransadress.
 2. Vi upptäcker att det uppstod ett fel på vår webbplats i samband med de produkter du beställde, till exempel när det gäller priset eller beskrivningen som visas.
 3. De produkter du beställde finns tyvärr inte på lager eller inte längre är tillgängliga.
 4. Vi har rimliga skäl att tro att du har för avsikt att sälja vidare produkterna.

Om vi inte kan godkänna din beställning kommer vi att kontakta dig via telefon eller e-post så snart som möjligt, men aldrig senare än 30 dagar från att din beställning har gjorts. Om vi inte kan godkänna din beställning på grund av att produkterna inte längre är tillgängliga, eller på grund av ett fel i priset och/eller annan information på vår webbplats, kommer vi återbetala eventuella pengar du redan har debiterats för sådana produkter.

Hur betalar jag för produkterna?

Vi accepterar följande betalningsmetoder för köp på vår webbplats:

 • VISA kredit/betalkort
 • MASTERCARD kredit/betalkort
 • AMERICAN EXPRESS
 • VISA ELECTRON
 • MAESTRO
 • PAYPAL
 • MOBILEPAY
 • DANKORT / VISA

Betalning måste göras i den valuta som anges på din beställning innan du skickar in den. Dina produkter levereras när din betalning är klar.

Betalning med kredit-/betalkort

Om du betalar med kredit- eller betalkort måste du ange dina kortuppgifter när du gör din beställning.

När du gör din beställning kommer vi kontakta din kortutgivare för att begära tillstånd att använda ditt kort för betalning av produkter. Vi kommer inte att godkänna din beställning (och därmed inte leverera produkterna till dig) förrän din kredit- eller betalkortsutgivare har godkänt användningen av ditt kort för betalning av de beställda produkterna. När din kredit- eller betalkortsutgivare godkänner användningen av ditt kort avsätts de nödvändiga medlen på ditt kort tills köpprocessen är slutförd eller annullerad Emellertid dras inga belopp från ditt kort förrän köpprocessen är slutförd. Auktorisationer kan kvarstå i tre till sju dagar även vid annullerade beställningar. I sådana fall kommer inga faktiska avgifter att tas ut och beloppet kommer slutligen att frigöras. Kontakta din kredit-/betalkortsutgivare för mer information om deras specifika villkor för auktoriseringar.

Vi förbehåller oss för rätten att verifiera identiteten på kredit- eller betalkortsinnehavaren genom att begära lämplig dokumentation.

Vi vidtar alla rimliga försiktighetsåtgärder för att göra vår webbplats säker och för att förhindra bedrägerier. Alla kredit- och betalkortstransaktioner på denna webbplats behandlas av Shopify Payments, en säker online-gateway som ansvarar för att lagra och automatisera hanteringen av informationen om dina betalningsuppgifter i en säker miljö. Observera att vi när som helst och efter eget gottfinnande kan begränsa frakt till vissa länder eller platser som vi tror löper hög risk för bedrägeri.

Betalning med PayPal

Om du betalar med PayPal ombes du logga in på ditt PayPal-konto med din e-postadress och lösenord för att bekräfta betalningen. Om du inte har ett PayPal-konto kan du fortfarande betala med PayPal upp till maximalt 10 gånger och kommer bli ombedd att ange personuppgifter och kreditkortsuppgifter.

När levereras produkterna? Kan jag spåra min försändelse?

Vi erbjuder en mängd olika leveransalternativ där du kan välja det som passar dig bäst. Särskilda villkor och avgifter kan gälla för de olika leveransalternativen. Du hittar utförliga uppgifter i våra leveransvillkor.

Du kan spåra sändningen av dina produkter genom att klicka på länken ”Spåra min beställning” i e-postmeddelandet med leveransbekräftelsen. Observera att en sådan länk leder dig till fraktföretagets webbplats som inte kontrolleras av oss.

Jag vill lämna tillbaka en produkt som köpts här. Vad måste jag göra?

Vi hoppas att du är nöjd med ditt VELTUFF®-köp, men vi förstår om du vill lämna tillbaka någon av eller alla produkterna. Du kan lämna tillbaka produkter om du inte är nöjd eller om du bara ändrar dig inom 30 dagar efter mottagandet (ångerrätt).

Du kan också lämna tillbaka produkter med fel inom sex månader (eller den längre period som anges i lokala lagar eller lagstadgad garanti för konsumentvaror).

I båda fallen kan du få en återbetalning. Du hittar fullständiga uppgifter, villkor och instruktioner om hur du lämnar tillbaka en vara i våra returvillkor.

Vem kan jag ringa om jag har problem med ett köp eller en produkt eller om jag vill inkomma med ett klagomål?

Om du har haft problem eller vill inkomma med ett klagomål angående en produkt eller ett inköp som gjorts på denna webbplats, eller om du bara behöver hjälp efter försäljningen, kan du kontakta oss enligt anvisningarna på vår Kontakta oss-sida som hanteras av vår kundservice.

Vilket ansvar har VELTUFF® om fel uppstår vid ett köp eller på en produkt?

Vårt ansvar för skador som orsakas av mindre vårdslöshet ska, oavsett dess rättsliga grund, begränsas enligt följande:

 1. Vi ska vara ansvariga upp till beloppet för de förutsebara skador som är typiska för denna typ av avtal på grund av brott mot väsentliga avtalsförpliktelser.
 2. Vi ska inte hållas skadeståndsskyldiga på grund av en något vårdslös överträdelse av någon annan tillämplig aktsamhetsskyldighet.

Ovan nämnda ansvarsbegränsningar gäller inte obligatoriskt lagstadgat ansvar och ansvar för personskador som orsakats av vårdslöshet. Dessutom gäller inte sådana ansvarsbegränsningar om och i den utsträckning som VELTUFF® har lämnat en särskild garanti. Ovanstående bestämmelser ska därmed gälla i enlighet med vårt ansvar för obetydliga utgifter.

Under alla omständigheter ska du vidta lämpliga åtgärder för att förhindra och minska skadorna.

Observera också att vi inte kan hållas ansvariga för förseningar eller underlåtenhet att fullgöra våra skyldigheter enligt dessa användarvillkor om en sådan försening eller underlåtenhet orsakas av omständigheter utanför vår rimliga kontroll, inklusive till exempel naturkatastrofer, krig eller civila oroligheter, strejker, myndighetsinterventioner, underlåtenhet från vår/våra leverantör(er) eller underlåtenhet från din sida att ge oss korrekt information eller utföra betalningar. Vi kommer informera dig om sådana oförutsedda händelser så snart som möjligt efter att de inträffat och vi kommer att göra vårt bästa för att minska deras inverkan på våra prestationer så rimligt som möjligt. Om avbrottet fortsätter efter två veckor har du rätt att annullera beställningen och få en återbetalning.

Ingenting i dessa användarvillkor ska påverka dina lagstadgade rättigheter som konsument, som din ångerrätt eller din rätt till en kostnadsfri garanti för felaktiga varor, och ingenting i dessa försäljningsvillkor ska utesluta eller begränsa något ansvar för VELTUFF® som inte kan uteslutas eller begränsas enligt tillämplig lag.

Samlas mina personuppgifter in och behandlas på denna webbplats? Varför? Hur då?

Genom att göra din beställning godkänner du att vi kan lagra, behandla och använda dina personuppgifter för att behandla din beställning. Vi kommer behandla din information i enlighet med vår integritetspolicy.

Användning av webbplatsen

Användningen av denna webbplats omfattas också av våra användningsvillkor för webbplatsen.

Vad är tillämplig lag? Och den behöriga domstolen vid tvister? Har VELTUFF® någon uppförandekod?

Dessa användarvillkor regleras i alla avseenden av de lagar i leveranslandet som gäller för din beställning, utan hänsyn till dess lagvalsregler, däribland men utan begränsning, din lokala lagstiftning som antar konsumenträttsdirektivet 2011/83/EU. De behöriga domstolarna i samma land ska ha exklusiv behörighet i samband med tvister som uppstår till följd av ett köp som gjorts på denna webbplats eller någon produkt, med undantag för eventuella rättigheter enligt tvingande bestämmelser i tillämplig lag att inleda rättsliga processer på konsumenternas stadigvarande hemvist eller bostadsort.

Ikraftträdande: Denna policy för användningsvillkor uppdaterades den 1 september 2021, och gäller från och med det datumet.