Politik om beskyttelse af persondata

Denne privatlivspolitik (“Privatlivspolitik”) gælder for enhver indsamling og behandling af personoplysninger, der udføres:

 1. når du interagerer med webstedet https://www.veltuff.com (“Webstedet”), der drives af Veltuff A/S
 2. når du køber et produkt eller anmoder om andre tjenester fra Veltuff A/S eller et af dets datterselskaber (herefter "vi" eller "os" eller "VELTUFF®"), uanset om det er online på vores websted eller offline i vores butikker, herunder når du kontakter vores kundeservice med specifikke spørgsmål eller anmodninger
 3. når vi kommunikerer med dig som en del af vores markedsføringsaktiviteter.

Ved at tilgå og bruge dette websted eller på anden måde give os dine personoplysninger, f.eks. når du besøger vores butikker, eller når du kontakter vores kundeservice, bekræfter du, at du har læst, og at du forstår, hvordan vi indsamler, behandler, bruger og videregiver dine personoplysninger som beskrevet i denne privatlivspolitik.

Til specifikke behandlingsaktiviteter skal vi indhente dit samtykke til at indsamle og behandle dine personoplysninger. Når vi har brug for dit samtykke, beder vi dig, inden du indsender personoplysninger eller bruger de relevante afsnit på webstedet, om elektronisk at bekræfte, at du giver dit samtykke til den pågældende behandlingsaktivitet, som beskrevet i denne privatlivspolitik, ved at afkrydse specifikke felter. Din bekræftende handling ved at sætte kryds i det relevante felt og din brug af dette websted betyder, at du accepterer den pågældende behandlingsaktivitet som beskrevet i denne privatlivspolitik. Vores registreringer af din accept af denne privatlivspolitik, datoen herfor og alle fremtidige ændringer af denne privatlivspolitik vil betragtes som et afgørende og skriftligt bevis på dit samtykke.

Du vil også blive informeret om denne privatlivspolitik – og når en specifik behandlingsaktivitet kræver dit samtykke, vil du blive bedt om at give dit samtykke – når du kontakter vores kundeservice eller giver os dine personoplysninger i vores butikker.

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger i overensstemmelse med alle gældende databeskyttelseslove og -bestemmelser, herunder, men ikke begrænset til, de love, der bekendtgøres om sagen af Den Europæiske Union, såsom Direktiv 95/46/EF om beskyttelse af enkeltpersoner i forbindelse med behandling af personoplysninger og om fri bevægelighed af sådanne oplysninger og alle de love, der bekendtgøres i EU-medlemsstaterne, samt ordrer og retningslinjer udstedt af de kompetente databeskyttelsesmyndigheder, hvor det er relevant, og den generelle databeskyttelsesforordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 ("GDPR") og supplerende nationale bestemmelser gældende fra 25. maj 2018 ("databeskyttelseslovene").

Hvem styrer behandlingen af mine personoplysninger? Hvem er ansvarlig for dem?

Den ansvarlige for de personoplysninger, der indsamles, når du bruger dette websted, køber varer fra os og interagerer med vores kundeservice, og som indsamles til vores markedsførings- og profileringsaktiviteter, er Veltuff A/S. For yderligere oplysninger og for at se, hvordan du kontakter os, bedes du gå til siden Kontakt os.

VELTUFF®'s databeskyttelsesansvarlige kan kontaktes via vores fortrolighedskontor på privacy@veltuff.com.

Hvilke personoplysninger behandles?

 1. Automatisk indsamling af oplysninger på dette websted

Behandlingen af dine personoplysninger, når du blot besøger og læser webstedet, er begrænset til de såkaldte browserdata, som er de data, hvis overførsel til webstedet er implicit i funktionaliteten af de systemer, der er ansvarlige for forvaltningen af webstedet og i kommunikationsprotokollerne, der er specifikke for internettet. Browserdata er for eksempel IP-adressen på de enheder, du bruger til at besøge webstedet, og andre parametre, der er relateret til din enhed og dit operativsystem.

I princippet indsamles og behandles browserdata, som disse ovenfor specificerede, og f.eks. antallet af besøg og den tid, der bruges på webstedet, udelukkende af os til statistiske formål og i sammenfattet form med henblik på at måle og forbedre webstedets funktion. På grund af selve arten af browserdata, kan disse data føre til identifikation af brugere, hvis de er forbundet med data, der opbevares af tredjeparter; vi indsamler imidlertid ikke browserdata for at associere dem med identificerede brugere, undtagen hvor de pågældende data kan bruges til at vurdere mulige ansvarsområder i tilfælde af informationsforbrydelser mod webstedet eller gennem webstedet i det omfang loven tillader det.

Desuden indsamles visse oplysninger på dette websted ved hjælp af cookies og andre sporingsteknologier som beskrevet i vores Cookiepolitik. Ved aktivt at lukke banneret for webstedscookies og ved at indstille dine cookiepræferencer via vores værktøj og i din browser accepterer du vores brug af cookies og lignende teknologier. Hvis du ikke accepterer vores brug af cookies på denne måde, bør du indstille dine cookiepræferencer i overensstemmelse hermed. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage og ændre dine cookiepræferencer. Hvis du deaktiverer cookies, som vi bruger, kan det påvirke din brugeroplevelse, mens du er på dette websted. Se vores cookiepolitik for yderligere oplysninger.

 1. Oplysninger, som du giver frivilligt til os:

Vi indsamler og behandler:

Personoplysninger, som du oplyser, når du interagerer med webstedets funktioner, f.eks. når du åbner en konto eller uploader brugergenereret indhold på webstedet. Disse personoplysninger kan omfatte:

 • Dit navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Dit brugernavn og din adgangskode

Personoplysninger, som du oplyser, når du deltager i/abonnerer på vores markedsføringsaktiviteter, f.eks. når du abonnerer på vores nyhedsbrev(e) eller mailingliste(r) eller deltager i kampagner og andre initiativer såsom loyalitetsprogrammer, konkurrencer og lotterier osv. Disse personoplysninger kan omfatte:

 • Dit navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Historikken over dine køb
 • Dit køn
 • Dine præferencer og interesser

Personoplysninger, som du giver, når du køber varer fra os. Disse personoplysninger kan omfatte:

 • Dit navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Historikken over de produkter, du køber
 • Oplysninger om din transaktion

Personoplysninger, som du oplyser, når du interagerer med vores kundeservice, f.eks. når du sender et spørgsmål om et produkt, kommunikerer feedback til os, kontakter vores kundeservice-callcenter for support eller anmoder om specifik assistance eller service fra vores kundeservice. Disse personoplysninger kan omfatte:

 • Dit navn, e-mailadresse, telefonnummer
 • Historikken over de produkter, du køber
 • Oplysninger om, hvorfor du kontaktede kundeservice
 • Indholdet af din kommunikation vedrørende din interaktion med kundeservice

Hvis du har givet os personoplysninger om en anden person (f.eks. når du bruger funktionen e-mail til en ven, gavekortsfunktioner eller andre formål) i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, bekræfter du hermed, at du er berettiget til at videregive sådanne personoplysninger til os, og at du har informeret den pågældende person om – og om nødvendigt har indhentet hans/hendes samtykke til – behandlingen af hans/hendes personoplysninger til de formål, der er fastsat i denne privatlivspolitik.

Til hvilke formål behandles mine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til de følgende formål:

Veltuff A/S behandler som registeransvarlig dine personoplysninger til følgende formål:

 1. At drive og administrere webstedet, herunder:
At give dig de tjenester eller funktionaliteter, som du anmoder om på webstedet
At oprette din konto og administrere dit abonnement på webstedet

At forbedre din browsing-oplevelse og forbedre webstedet

 1. At gennemføre markedsføringsaktiviteter for VELTUFF®, herunder:

Med henblik på direkte markedsføring

At administrere dit abonnement på vores nyhedsbrev(e), mailingliste(r) eller loyalitetsprogram(mer)

At tillade deltagelse i kampagner og andre initiativer, såsom konkurrencer og lotterier

At sende dig (med dit samtykke) markedsførings-e-mails

Spørgeundersøgelsesformål (med dit samtykke)

Profileringsformål (med dit samtykke)

Til at forbedre vores produkter og tjenester

 1. Til andre formål:

Med henblik på forebyggelse af svig

Til at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende love, forordninger og fællesskabslovgivning og at vurdere og forsvare en juridisk ret.

VELTUFF®'s lokale datterselskaber behandler, som registeransvarlige, dine persondata til følgende formål:

 1. At administrere dit køb af produkter:

Dette omfatter alle aktiviteter i forbindelse med et køb, f.eks. levering af produkter, fakturering, returnering af produkter, modtagelse af refusioner, køb og brug af gavekort og e-gavekort, alt efter hvad der er relevant, betalingsrelaterede aktiviteter, herunder brug af vouchere

 1. at give dig vores kundeservice, herunder:

At give dig eftersalgsservice

At besvare din eller dine anmodning(er) om oplysninger, spørgsmål, meddelelser eller feedback

Til interne uddannelsesformål og forbedring af vores kundeservice

 1. Til andre formål:

Med henblik på forebyggelse af svig

Til at overholde vores forpligtelser i henhold til gældende love, forordninger og fællesskabslovgivning og at vurdere og forsvare en juridisk ret.

Yderligere information om vores kundeservice:

Vi behandler dine personoplysninger, når du kontakter vores kundeserviceteam, som kan kommunikere med dig via e-mail, chat og telefon. Vi registrerer dit telefonnummer med henblik på call-back- og back-office-tjenester, for at give dig den ønskede support og de ønskede oplysninger. I nogle tilfælde kan opkaldet med henblik på intern oplæring, kvalitetskontrol og verifikation blive optaget, og e-mailene gemmes i det omfang, det ikke er forbudt i henhold til gældende lovgivning. Du vil altid blive informeret på forhånd om optagelsen af kommunikationen, og du vil have mulighed for at gøre indsigelse mod en sådan optagelse, undtagen når det er nødvendigt af verifikationshensyn i forhold til dit køb eller andre årsager, som tilladt i henhold til gældende lovgivning.

Hvad er retsgrundlaget for behandlingen af mine personoplysninger?

Vi indsamler og behandler dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet i afsnittet "Til hvilke formål behandles mine personoplysninger?" på et af følgende retsgrundlag:

Behandling af dine personoplysninger er nødvendig for gennemførelsen af en kontrakt med dig eller for at gennemføre handlinger inden indgåelse af en kontrakt med dig efter anmodning fra dig (Artikel 6, 1., (b) i GDPR pr. 25. maj 2018); Behandlingen er nødvendig med henblik på vores legitime interesser eller vores datterselskabers eller andre tredjeparters legitime interesser, og sådanne interesser tilsidesættes ikke af dine interesser eller grundlæggende rettigheder og friheder (Artikel 6, 1., (f) i GDPR pr. 25. maj 2018); De legitime interesser, som vi forfølger, omfatter især vores interesse i at administrere og vedligeholde kontraktforholdet med dig, at svare på dine specifikke anmodninger, at bede om din feedback for at forbedre vores websted og vores produkter eller at forfølge andre generelle markedsføringsaktiviteter.

Hvis dit specifikke samtykke er påkrævet til behandlingen af dine personoplysninger som beskrevet heri, vil dine personoplysninger blive behandlet på grundlag af et sådant samtykke (Artikel 6, 1., (a) i GDPR, fra den 25. maj 2018);

Hvor længe behandles mine personoplysninger?

Personoplysninger opbevares ikke længere end den tid, der er nødvendig for at opnå de specifikke databehandlingsformål, der er beskrevet heri, medmindre kortere eller længere opbevaringsperioder gælder i henhold til gældende love.

Er mine personoplysninger i sikre hænder?

Vi er forpligtede til at beskytte sikkerheden og fortroligheden af dine personoplysninger. Vi kræver, at enhver serviceudbyder eller tredjepartsbehandler, der behandler personoplysninger på vores vegne, træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at forhindre tab og ødelæggelse, selv utilsigtet, af data, uautoriseret adgang til data, ulovlig eller uretfærdig brug af data. Desuden er informationssystemer og softwareprogrammer konfigureret således, at personoplysninger og identifikationsoplysninger kun anvendes, når det er nødvendigt for at opnå det specifikke behandlingsformål fra tid til anden.

Vi anvender en række avancerede sikkerhedsteknologier og -procedurer for at hjælpe med at beskytte personoplysninger mod de risici, der er beskrevet ovenfor. For eksempel lagres personoplysninger leveret af brugere på sikrede servere placeret på kontrollerede steder. Desuden anvendes krypteringsteknikker som SSL-protokollen (Secure Socket Layer) til overførsel af visse data via internettet.

Du skal dog være opmærksom på, at ingen elektronisk overførsel eller lagring af oplysninger er 100 % sikker. På trods af de sikkerhedsforanstaltninger, som vi har indført for at beskytte dine personoplysninger, kan vi derfor ikke garantere, at tab, misbrug eller ændring af data aldrig vil forekomme.

Hvor bliver mine personoplysninger af?

Personoplysninger, der indsamles via vores websted og som en del af vores kundeservice, gemmes på vores egne private servere på Jydekrogen 18, 2625 Vallensbæk Danmark. Alle disse personoplysninger kan blive delt med modtagere som beskrevet nedenfor.

Vi kommunikerer personoplysninger inden for de grænser og under de omstændigheder, der er angivet i denne privatlivspolitik, med forbehold for dit specifikke samtykke, når det kræves i henhold til gældende databeskyttelseslove:

 1. Dine personoplysninger vil være tilgængelige i vores organisation af internt og eksternt personale, der har brug for at få adgang til dem på grund af deres opgaver i forhold til de angivne behandlingsformål. Vi sikrer, at disse personer er omfattet af passende sikkerheds- og fortrolighedsforpligtelser.
 2. Dine personoplysninger kan også være tilgængelige for tredjepartsudbydere, som vi udpeger til at behandle personoplysninger på vores vegne og efter vores instruktioner (som behandlere). Disse behandlere omfatter tredjeparts tjenesteudbydere, som vi kan vende tilbage til for udførelse af professionelle, tekniske og organisatoriske tjenester, der er funktionelle for forvaltningen af webstedet. F.eks. salg af varer og relaterede aktiviteter, forvaltning af funktioner, der tilbydes af webstedet og af de initiativer og tjenester, som du kan abonnere på og kræve via webstedet, og for tjenester, der er strengt funktionelle for at opnå de andre behandlingsformål, der er specificeret heri. Tjenesteudbydere fra tredjeparter, som vi vender tilbage til for at lukke købstransaktioner og betalingsbehandling gennem vores e-handelsplatform; tredjeparts tjenesteudbydere, der administrerer og understøtter webstedet, den relevante webplatform og alle før- og eftersalgsaktiviteter, såsom ordrebehandling, performancemarkedsføring, finansielle tjenester, lagerstyring og kunderelationsstyring;

En liste over disse behandlere med angivelse af, hvor de befinder sig, er tilgængelig på eller på anmodning hos vores fortrolighedskontor. Disse behandlere er bundet af passende kontraktlige forpligtelser til at gennemføre passende sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte sikkerheden og fortroligheden af personoplysninger.

 1. Dine personoplysninger kan også videregives til andre virksomheder i VELTUFF®-koncernen inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde, der behandler personoplysninger på vegne af de(n) ovenfor identificerede registeransvarlige. En liste over disse VELTUFF®-koncerns virksomheder med angivelse af, hvor de befinder sig, er tilgængelig på anmodning hos vores fortrolighedskontor.
 2. Dine personoplysninger kan også deles med institutioner, myndigheder, offentlige enheder, banker og finansielle institutioner, professionelle, uafhængige konsulenter, også i sammenslutning, forretningspartnere eller andre legitime modtagere som tilladt i henhold til gældende love og bestemmelser, for eksempel i tilfælde af retssager, anmodning fra kompetente domstole og myndigheder eller andre juridiske forpligtelser, for at beskytte og forsvare vores rettigheder og ejendom og webstedet.
 3. Endelig kan vi også videregive dine personoplysninger til tredjeparter i tilfælde af fusioner, overtagelser, overførsler af nogen af vores aktiver, produkter, websteder eller aktiviteter.

Bortset fra ovenstående vil personoplysninger ikke blive delt med tredjeparter, fysiske personer eller juridiske enheder, der ikke er relateret til, eller som ikke udfører en forretningsmæssig, professionel eller teknisk funktion for os.

Personoplysninger videregives ikke til tredjeparter til deres egne markedsføringsformål.

Disse ovennævnte modtagere kan befinde sig i andre lande end det land, hvor personoplysninger oprindeligt blev indsamlet, idet det bemærkes, at dine personoplysninger i princippet kun vil blive overført inden for Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde eller andre lande, der er anerkendt af EU-Kommissionen som havende et tilstrækkeligt niveau for beskyttelse af personoplysninger.

Hvis nogen af ovennævnte modtagere er etableret i et land uden for EØS, som ikke er omfattet af en afgørelse fra Europa-Kommissionen om tilstrækkelighed og derfor ikke giver det samme beskyttelsesniveau for dine personoplysninger som i EØS, vil vi implementere passende sikkerhedsforanstaltninger, herunder, men ikke begrænset til, relevante dataoverførselsaftaler baseret på EU-Kommissionens standardkontraktbestemmelser for overførsel af data til tredjelande (Artikel 46, 2., (c) i GDPR, fra den 25. maj 2018) eller bindende virksomhedsregler.

Er jeg forpligtet til at give mine personoplysninger? Hvad er konsekvenserne, hvis jeg nægter at give dem?

Bortset fra i forbindelse med browserdata (se "Hvilke personoplysninger behandles?") kan det være nødvendigt at give dine personoplysninger for at indgå eller udføre en kontrakt, herunder for udførelsen af visse tjenester og funktioner, der tilbydes af webstedet, såsom abonnement på webstedet, abonnement på vores nyhedsbrev(e), køb af varer, forvaltning af deltagelse i loyalitetsprogrammer, kampagner og andre initiativer, der kommunikeres via webstedet, svar på og håndtering af anmodninger om oplysninger, spørgsmål, kommunikation eller feedback. Under de ovenfor nævnte omstændigheder vil afvisning af at give dine personoplysninger gøre det umuligt for os at udføre kontrakten eller levere de ønskede tjenester, produkter eller oplysninger som angivet ovenfor.

Det er valgfrit at give sine personoplysninger til spørgeundersøgelses-, markedsførings- og andre profileringsformål som angivet ovenfor; nægtelse af at give sine personoplysninger til disse formål vil ikke have nogen indflydelse på indgåelsen eller udførelsen af kontrakten. Når der anmodes om det i henhold til databeskyttelseslovene, indsamler vi dit forudgående samtykke, før vi fortsætter med at behandle dine personoplysninger til disse formål.

Indeholder webstedet elementer, der kontrolleres af tredjeparter? Hvem er ansvarlig for disse elementer?

Webstedet kan indeholde links til andre websteder samt objekter eller elementer, der kontrolleres af tredjeparter.

Et eksempel er plugins, der kan forbinde vores websted til sociale netværk som Facebook eller Twitter ("socialt plugin"), og som normalt identificeres af det relevante sociale netværks logo. Hvis du interagerer med et socialt plugin på vores websted, kan din browser sende visse data vedrørende dig til sådanne sociale netværk, såsom dit bruger-id, oplysninger om webstedet, dato og klokkeslæt og andre browserrelaterede oplysninger. Sådanne oplysninger vil blive behandlet af de sociale netværk, der ejes og drives af tredjeparter, i overensstemmelse med deres privatlivspolitikker.

Vi har ikke adgang til eller kontrol over elementer, objekter, plugins, cookies, webbeacon og andre elementer eller sporingsteknologier, der ejes og drives af tredjeparter, og som er tilgængelige på vores websted eller på de relevante tredjepartswebsider, som brugere kan få adgang til på eller fra webstedet, og over de relevante metoder til behandling af personoplysninger via sådanne elementer eller websteder. Vi fraskriver os ethvert ansvar for sådanne websteder. Du bør tjekke privatlivspolitikken for tredjepartswebsteder og elementer, der tilgås fra webstedet, for at få oplysninger om de betingelser, der gælder for behandling af personoplysninger, da denne privatlivspolitik kun gælder for dette websted.

Hvad er mine rettigheder i forhold til behandlingen af mine personoplysninger, og hvordan kan jeg udøve dem?

Du har til enhver tid ret til at håndhæve de rettigheder, der er tilgængelige for dig i henhold til gældende databeskyttelseslove, herunder, men ikke begrænset til, retten til adgang, berigtigelse, begrænsning, sletning, indsigelse (herunder til enhver tid og gratis indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger til direkte markedsføringsformål), retten til portabilitet samt retten til at tilbagetrække dit samtykke. Du har også ret til at indgive en klage hos den kompetente tilsynsmyndighed.

For et resumé af, hvad ovennævnte rettigheder involverer, og hvordan du kan udøve dem, bedes du konsultere bilagene til denne privatlivspolitik.

For alle forespørgsler eller anmodninger vedrørende VELTUFF®'s behandling af personoplysninger og for at håndhæve rettighederne i henhold til databeskyttelseslovene, kan du kontakte vores fortrolighedskontor på privacy@veltuff.com.

 

Henvendelser og klager
I forbindelse med henvendelser vedrørende dine rettigheder, beder vi dig give os tilstrækkelige oplysninger til, at vi kan behandle din henvendelse, herunder dit fulde navn og din e-mailadresse, så vi kan identificere dig og svare på din anmodning. Vi vil svare på din henvendelse hurtigst muligt og senest inden for en måned.

Hvis du er uenig i den måde, som vi behandler dine persondata på, eller de formål, som vi behandler oplysningerne til, er du velkommen til at kontakte os. Du kan også indgive en klage til:

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby
Telefon 33 19 32 00
E-mail dt@datatilsynet.dk

Kan vi ændre denne privatlivspolitik?

Vi forbeholder os ret til at opdatere og ændre hele eller dele af denne privatlivspolitik til enhver tid i det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning. Den version, der er offentliggjort på webstedet, er den faktisk gældende version. Hvis vi ændrer denne privatlivspolitik, giver vi dig besked om sådanne ændringer ved at lægge et link på webstedet til den ændrede privatlivspolitik, hvor der står "Nyligt revideret privatlivspolitik" og/eller giver dig besked på enhver anden måde (f.eks. via e-mail, hvor det er relevant eller påkrævet i henhold til loven, og i det omfang vi har din e-mailadresse).

Bilag 1 - Den registreredes rettigheder

Som en person, hvis personoplysninger behandles som beskrevet i denne privatlivspolitik, har du en række rettigheder, som er opsummeret nedenfor. Bemærk, at udøvelsen af disse rettigheder er underlagt visse krav og betingelser som angivet i den gældende lov.

 • Ret til adgang

  I henhold til gældende lov har du ret til at indhente bekræftelse fra os på, hvorvidt personoplysninger, der vedrører dig, bliver behandlet, og i givet fald anmode om adgang til sådanne personoplysninger, herunder uden begrænsning, de pågældende kategorier af personoplysninger, formålet med behandlingen samt modtagerne eller kategorierne af modtagere. Vi skal imidlertid tage hensyn til andres rettigheder og friheder, så det er ikke en absolut rettighed. Hvis du anmoder om mere end én kopi af de personoplysninger, der behandles, kan vi opkræve et rimeligt gebyr baseret på de administrative omkostninger.

  • Ret til berigtigelse

  Du har ret til at anmode os om berigtigelse af unøjagtige personoplysninger om dig. Afhængigt af formålet med behandlingen har du også ret til at anmode om, at ufuldstændige personoplysninger udfyldes, herunder ved at afgive en supplerende erklæring.

  • Ret til sletning ("retten til at blive glemt ")

  Du har ret til at anmode os om sletning af personoplysninger om dig under visse omstændigheder som defineret i gældende lovgivning. Når din anmodning falder ind under en af disse omstændigheder, sletter vi dine personoplysninger uden unødig forsinkelse. Hvis vi af tekniske og organisatoriske årsager ikke var i stand til at slette dine personoplysninger, vil vi sikre, at de er fuldstændigt og uigenkaldeligt anonymiseret, så vi ikke længere vil opbevare sådanne personoplysninger om dig.

  • Ret til begrænsning af behandling

  Under visse omstændigheder, som defineret i gældende lov, har du ret til at anmode om begrænsning af behandlingen af dine personoplysninger. I så fald må dine personoplysninger, med undtagelse af lagring, kun behandles med dit samtykke eller til fastlæggelse, udøvelse eller forsvar i forbindelse med retssager eller til beskyttelse af en anden fysisk eller juridisk persons rettigheder eller af hensyn til væsentlige samfundsinteresser.

  • Ret til dataportabilitet

  Under visse omstændigheder, som defineret i gældende lov, har du ret til at modtage de personoplysninger om dig, som du har givet os, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, og du kan have ret til at overføre disse oplysninger til en anden registeransvarlig eller til at få sådanne personoplysninger overført direkte fra os til en anden registeransvarlig, hvor det er teknisk muligt.

  • Ret til indsigelse

  Under visse omstændigheder, som defineret i gældende lov, har du ret til at gøre indsigelse af grunde, der vedrører din særlige situation, til enhver tid mod vores behandling af dine personoplysninger, og vi kan være forpligtet til ikke længere at behandle dine personoplysninger, medmindre vi påviser tvingende legitime grunde til behandlingen, der tilsidesætter dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller til etablering, udøvelse eller forsvar af retssager. Dette gælder især i tilfælde af behandling af dine personoplysninger baseret på vores legitime interesser eller til statistiske formål.

  • Ret til indsigelse mod direkte markedsføring

  Hvis dine personoplysninger behandles med henblik på direkte markedsføring, har du til enhver tid ret til at gøre indsigelse mod behandling med henblik på sådan direkte markedsføring (herunder profilering i forbindelse med sådan direkte markedsføring).

  • Ret til ikke at blive genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling

  Med forbehold af visse begrænsninger har du ret til ikke at blive genstand for en beslutning, der udelukkende er baseret på automatiseret behandling, herunder profilering, som medfører juridiske virkninger for dig på samme måde, som påvirker dig i væsentlig grad.

  • Ret til at tilbagetrække samtykke

  Hvis du har erklæret dit samtykke til behandling af personoplysninger som beskrevet i denne privatlivspolitik, kan du til enhver tid trække dette samtykke tilbage med fremtidig virkning. En sådan tilbagetrækning vil ikke påvirke lovligheden af behandlingen forud for tilbagetrækningen af samtykket.

  Hvis du ønsker at få adgang til sådanne personoplysninger eller udøve nogen af de rettigheder, der er anført ovenfor, skal du ansøge skriftligt og fremlægge bevis for din identitet til vores fortrolighedskontor på privacy@veltuff.com.

  Enhver kommunikation fra os i forbindelse med dine rettigheder som beskrevet ovenfor vil blive leveret gratis. I tilfælde af anmodninger, der åbenbart er ubegrundede eller overdrevne, især på grund af deres gentagne karakter, kan vi opkræve et rimeligt gebyr under hensyntagen til de administrative omkostninger ved at give oplysningerne eller kommunikationen eller træffe de ønskede foranstaltninger; eller afvise at reagere på anmodningen.

  Hvis du har en klage over behandlingen af dine personoplysninger, har du ret til at indgive en klage til en kompetent tilsynsmyndighed.

  Ikrafttrædelsesdato: Denne privatlivspolitik blev opdateret den 14. July 2023 og har virkning fra denne dato.