LÆS FØLGENDE VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG NØJE, FØR DU BRUGER DENNE HJEMMESIDE

Hvem er vi? Hvad bruges denne Hjemmeside til?

Disse vilkår og betingelser for brug ("Betingelser for brug") regulerer din brug af hjemmesiden https://www.veltuff.com ("Hjemmeside"). Hjemmesiden ejes og drives af Veltuff A/S, hvis hjemsted erJydekrogen 18 2625 Vallensbæk Danmark . CVR/momsnummer 41477032 ("VELTUFF®" eller "vi"). Vi kan kontaktes gennem vores Kontakt os side, administreret af vores Kundeservice. Vi bruger Hjemmesiden til at promovere og give oplysninger om VELTUFF®-produkter samt VELTUFF® udstillingslokaler og salgsfremmende initiativer.

På Hjemmesiden kan du også købe VELTUFF®-produkter. Hvis du køber produkter på Hjemmesiden, vil købet være underlagt voresServicebetingelser.

Hvad hvis jeg bliver bedt om at registrere og åbne en konto?

For at få adgang til Hjemmesidens specifikke funktioner (f.eks. for at gennemgå din ordrehistorik eller få en kvittering), skal du registrere dig og oprette en personlig konto (“Konto”). Du er ansvarlig for alle de aktiviteter, der finder sted på din konto, medmindre din konto beviseligt blev brugt af en tredjepart uden dit samtykke. Du er ansvarlig for at beskytte dine adgangsoplysninger og holde dem fortrolige. VELTUFF® er ikke ansvarlig for tab eller skader, som du måtte lide på grund af manglende overholdelse af disse forpligtelser. VELTUFF® kan opsige eller suspendere din konto når som helst og uden forudgående varsel, hvis:

  1. VELTUFF® mener, at du bruger din konto i strid med disse Betingelser for brug
  2. VELTUFF® mener, at en tredjepart bruger din konto uden dit samtykke
  3. Til rimelige sikkerheds- eller vedligeholdelsesformål.

Du kan til enhver tid opsige din konto ved at kontakte Kundeservice via siden Kontakt os.

Hvilke personoplysninger vedrørende mig behandles af VELTUFF®?

For at give dig mulighed for at få adgang til Hjemmesidens funktionaliteter, herunder områder for registrerede brugere eller nyhedsbrevsabonnement, kan vi bede dig om at give visse personoplysninger. De behandlingsaktiviteter, vi udfører på sådanne data, er beskrevet i vores Privatlivspolitik. Hvis du ikke er enig i vores praksis og politik vedrørende behandling af personoplysninger, inviterer vi dig til straks at stoppe med at bruge denne Hjemmeside.

Hvad hvis jeg uploader indhold eller kommentarer genereret af mig?

Hjemmesiden indeholder sektioner, der gør det muligt for brugere at uploade brugergenereret indhold ("BGI"), for eksempel kan du have mulighed for at uploade fotografier eller at skrive kommentarer.  I forhold til sådan BGI er VELTUFF® en ren hostingudbyder og påtager sig intet ansvar for selve indholdet.

Du må ikke levere noget BGI, der er ulovligt, uanstændigt, injurierende, som fremmer racemæssig, etnisk, seksuel diskrimination eller had, eller som krænker tredjemands intellektuelle ejendomsrettigheder eller rettigheder til beskyttelse af personoplysninger. Du må ikke levere nogen BGI, der indeholder data, herunder billeder, af mindreårige. VELTUFF® forbeholder sig retten til at fjerne alt BGI fra Hjemmesiden, der efter eget skøn ikke opfylder ovenstående krav. Hvis sådan BGI fjernes fra Hjemmesiden, kan kontoen for den relevante uploader suspenderes eller opsiges.

Hvem ejer indholdet og materialet på denne Hjemmeside?

Oplysningerne på denne Hjemmeside og alt materiale, der er inkorporeret heri, er VELTUFF®'s ophavsretligt beskyttede værk.ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES . Enkelte sider eller materialer kan indeholde forskellige meddelelser om ejendomsret.

Alle registrerede navne og varemærker på denne Hjemmeside er registrerede varemærker tilhørende BACA Workwear and Safety Ltd eller dets tilknyttede enheder. Bortset fra hvis det udtrykkeligt er givet i dette afsnit (eller til dig specifikt skriftligt), giver hverken Veltuff A/S, VELTUFF® -mærket eller dets leverandører nogen udtrykkelig eller underforstået ret til nogen mennesker til patenter, ophavsret, varemærker eller forretningshemmeligheder .ALLE RETTIGHEDER FORBEHOLDES.

Ved at indsende ethvert BGI til Hjemmesiden garanterer du, at du er berettiget til at gøre det og om nødvendigt have indhentet alle relevante samtykke fra de relevante tredjeparter (f.eks. indehavere af intellektuelle ejendomsrettigheder eller personoplysninger). Sådant indhold betragtes som ikke-fortroligt og ikke-proprietært. I forhold til BGI leveret af dig, giver du VELTUFF® en ubegrænset, eksklusiv, verdensomspændende, sublicensierbar, gratis licens til at bruge sådan BGI på alle måder og til ethvert formål, herunder men ikke begrænset til at gemme, opbevare, kopiere , reproducere, offentliggøre, poste, transmittere, distribuere, vise, ændre, oversætte, inkorporere i andre materialer og på enhver måde kommercielt udnytte det. VELTUFF® inviterer dig således til ikke at sende os nogen som helst form for indhold, genstande eller oplysninger via Hjemmesiden, som du ikke ønsker skal være underlagt ovenstående vilkår.

Hvad er VELTUFF®s ansvar for det, hvad der kan gå galt, mens jeg bruger denne Hjemmeside?

Vi arbejder hårdt på at gøre denne Hjemmeside interessant og brugervenlig, men vi kan ikke garantere, at vores brugere altid finder alt, hvad de vil. Læs denne ansvarsfraskrivelse grundigt, inden du bruger vores hjemmeside.

DU ACCEPTERER, AT DIN BRUG AF DENNE HJEMMESIDE ER PÅ EGEN RISIKO. PÅ GRUND AF ANTALLET AF MULIGE INFORMATIONSKILDER TILGÆNGELIGE OG FARERNE OG USIKKERHEDERNE MED ELEKTRONISK DISTRIBUTION, KAN DER VÆRE FORSINKELSER, UDELADELSER, UNØJAGTIGHEDER ELLER ANDRE PROBLEMER MED SÅDAN INFORMATION. HVIS DU STOLER PÅ DENNE HJEMMESIDE ELLER MATERIALE, DER ER GJORT TILGÆNGELIGT GENNEM DEN, GØR DU DET FOR EGEN RISIKO.

DENNE HJEMMESIDE GIVES TIL DIG SOM DEN ER, MED ALLE FEJL, OG SOM TILGÆNGELIGT. DENNE HJEMMESIDE, BACA WORKWEAR AND SAFETY LTD , VELTUFF®-MÆRKET, ALLE BIDRAGSYDERNE TIL DENNE HJEMMESIDE OG DERES SØSTERSELSKABER, AGENTER OG LICENSGIVERE KAN IKKE OG VIL IKKE GARANTERE FOR FRAVÆR AF DEFEKTER, NØJAGTIGHEDEN, FULDSTÆNDIGHEDEN, AKTUALITETEN, IKKE-OVERTRÆDELSEN, SALGBARHEDEN ELLER EGNETHEDEN TIL ET SÆRLIGT FORMÅL AF DEN INFORMATION, DER ER TILGÆNGELIG PÅ DENNE HJEMMESIDE, OG GARANTERER EJ HELLER, AT DENNE HJEMMESIDE ER FEJLFRI, KONTINUERLIGT TILGÆNGELIG, UDEN VIRUS ELLER ANDRE SKADELIGE KOMPONENTER. FOR EKSEMPEL KAN VI IKKE GARANTERE, AT UDSEENDE OG FARVER AF VORES PRODUKTER BESKRIVET PÅ HJEMMESIDEN, SOM VIST PÅ DIN SKÆRM, VIL SVARE TIL DET VIRKELIGE UDSEENDE AF PRODUKTER, SOM ER TILGÆNGELIGE FYSISK ELLER I ONLINEBUTIKKEN.

I DET OMFANG, DER ER MAKSIMALT TILLADT I HENHOLD TIL GÆLDENDE LOVGIVNING, SKAL VELTUFF A/S, VELTUFF®-MÆRKET SAMT ENHVER BIDRAGSYDER TIL DENNE HJEMMESIDE OG DERES DATTERSELSKABER, AGENTER OG LICENSGIVERE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER HOLDES ANSVARLIGE OVER FOR DIG ELLER NOGEN ANDEN, FOR SKADER SOM FØLGE AF BRUG AF OPLYSNINGER INDEHOLDT PÅ DENNE HJEMMESIDE, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, ANSVAR FOR FØLGESKADER, SÆRLIGE, HÆNDELIGE , INDIREKTE ELLER LIGNENDE SKADER, HERUNDER, UDEN BEGRÆNSNING, TAB AF FORTJENESTE, FORRETNING, OPSPARING, DATA OG TREDJEPARTS KRAV, SELV OM VI PÅ FORHÅND OPLYSES OM MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER.

DENNE HJEMMESIDE KAN INDEHOLDE ELEMENTER ELLER LINKS TIL HJEMMESIDER VEDLIGEHOLDT AF ANDRE SELSKABER, INDIVIDER ELLER AGENTER, DER GIVES SOM BEKVEMMELIGHED FOR BRUGERE. DISSE ELEMENTER ELLER LINKEDE HJEMMESIDER ADMINISTRERES IKKE AF VELTUFF A/S ELLER VELTUFF® OG LEVERES BLOT FOR BEKVEMMELIGHED. INKLUDERING AF SÅDANNE ELEMENTER ELLER LINKS BETYDER IKKE NOGEN GODKENDELSE, OG HVERKEN VELTUFF® ELLER VELTUFF A/S GIVER NOGEN GARANTIER I FORHOLD TIL SÅDANNE ELEMENTER OG ER IKKE ANSVARLIGE FOR NØJAGTIGHEDEN AF OPLYSNINGER OM SÅDANNE ELEMENTER ELLER HJEMMESIDER: HVERKEN VELTUFF A/S ELLER VELTUFF® OVERVÅGER ELLER GENNEMGÅR INDHOLDET AF SÅDEN TREDJEPARTS HJEMMESIDER OG MEDDELER DIG DERFOR, AT DIN ADGANG GENNEM LINKET TIL TREDJEPARTS HJEMMESIDER ER PÅ EGEN RISIKO. ALLE ASPEKTER VEDRØRENDE SÅDANNE ELEMENTER ELLER HJEMMESIDER (INKLUSIVE REGLER FOR BRUG OG INDHOLD) STYRES AF DE RELEVANTE TREDJEPARTS VILKÅR OG BETINGELSER, SOM VI OPFORDRER DIG TIL AT LÆSE.

Hvad er den gældende lovgivning? Og den kompetente domstol i tilfælde af tvister?

Din brug af denne hjemmeside er under alle omstændigheder underlagt dansk lovgivning. Som sådan vil Danmarks love, uden hensyntagen til dets lovkonflikter, regulere disse ansvarsfraskrivelser, ansvarsbegrænsninger og vilkår og betingelser. Handelsretten i Danmark har eksklusiv jurisdiktion i forbindelse med eventuelle tvister, der opstår som følge af brugen af Hjemmesiden og/eller på nogen måde relateret til brugen af Hjemmesiden eller til disse brugsbetingelser, bortset fra enhver ret i henhold til obligatorisk bestemmelse i gældende lovgivning til at anlægge retssager på brugernes sædvanlige bopæl.

Ikrafttrædelsesdato: Denne politik for Betingelser for brug blev opdateret den 1. september 2021 og har virkning fra denne dato.